baner-gazeta-publio

Nowa PGN

Nowa Polska Giełda Nieruchomości – Property Journal

Historia

Polska Giełda Nieruchomości – Press Spółka z o.o. (PGN) rozpoczęła działalność w 1994 roku. Misją firmy było wydawanie magazynu „Polska Giełda Nieruchomości” zajmującego się tematyką szeroko pojętego, międzynarodowego rynku nieruchomości, inwestycji i finansów oraz organizacja specjalistycznych konferencji poświęconych temu tematowi.

W 1999 roku PGN zorganizowała pierwsze targi nieruchomości „Nieruchomości dla Każdego – REFE” o charakterze regionalnym, połączone z konferencją. Targi i konferencje odbywały się cyklicznie wiosną i jesienią każdego roku. Trzecia edycja imprezy, w 2000 roku przybrała już formułę międzynarodową. Z tą też edycją PGN rozpoczęła wydawanie katalogu konferencyjnego, półrocznika „Real Estate For Everyone”.

Od 2003 roku integralną częścią imprez targowych REFE była ceremonia wręczania Statuetek Orły REFE, przyznawanych w trzech kategoriach za największe osiągnięcia inwestycyjne na rynku polskim i międzynarodowym. W 2006 roku odbyła się ostatnie edycja targów.

W latach 2007–2009 PGN organizowała Targi Nieruchomości MiD – Mieszkanie i Dom. Od tego czasu PGN koncentruje się bardziej na opracowywaniu specjalistycznych raportów i analiz dotyczących rynku nieruchomości na potrzeby międzynarodowych i polskich inwestorów.

W 2007 roku PGN połączyła oba tytuły – miesięcznik „Polska Giełda Nieruchomości” oraz półrocznik „Real Estate For Everyone” w jedno wydawnictwo pod tytułem „Property Journal – Polska Giełda Nieruchomości” redagowane w języku polskim i angielskim.

Od 2009 roku do współpracy redakcyjnej został włączony European Property Institute – Europejski Instytut Nieruchomości (EIN – EPI). Współpraca ta zaowocowała publikacją opracowań ekspertów z wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą o rynkach nieruchomości, o rozwiązaniach instytucjonalnych i otoczeniu legislacyjnym, o strategiach zarządzania majątkiem i systemach finansowania.

Magazyn „Property Journal”, jak i wcześniej „Polska Giełda Nieruchomości” był i jest partnerem medialnym i uczestnikiem największych imprez targowych w Europie, jak: Meeting Point w Barcelonie, NEPIX w Kopenhadze, a regularnie od 2000 roku MIPIM w Cannes i od 2002 roku Expo Real w Monachium. Od początku swojej obecności na rynku obejmuje również patronatem medialnym, jak i merytorycznym najważniejsze targi i konferencje poświęcone rynkowi nieruchomości, inwestycji i finansów w Polsce i w Europie. Każdego roku aktywnie uczestniczy w wielu wydarzeniach. Redakcja obejmuje patronatem medialnym najważniejsze konferencje poświęcone rynkowi nieruchomości i finansów. 

Property Journal jest stałym doradcą inwestorów rynku nieruchomości, zarówno instytucjonalnych, jak i prywatnych, między innymi Urzędów Miast i Gmin, agencji państwowych, deweloperów, banków, funduszy inwestycyjnych.

Z początkiem roku 2020 doszło do zmian właścicielskich spółki oraz zespołu redagującego magazyn. Obecny tytuł to Nowa Polska Giełda Nieruchomości – Property Journal. Po tych zmianach pismo kierowane jest nie tylko do profesjonalistów w obrocie nieruchomości, ale także do tych, którzy zamierzają kupić dom, mieszkanie, działkę pod inwestycję, stając się pośrednikiem i łącznikiem między tymi dwiema grupami czytelników.

„Nowa Polska Giełda Nieruchomości – Property Journal” to europejski magazyn wydawany w języku polskim i angielskim, ceniony przez czytelników ze względu na poziom merytoryczny oraz szeroki zakres informacji o rynku nieruchomości. 

Pismo prezentuje najbardziej aktualne informacje z branży: rynek nieruchomości w Polsce, w Europie i na świecie, oferty nieruchomości dla inwestorów rynku komercyjnego i mieszkaniowego, rynek samorządowych ofert inwestycyjnych, aktualności gospodarcze, finansowanie inwestycji, legislacja i rozwiązania instytucjonalne, strategie zarządzania majątkiem, architektura i budownictwo, targi, konferencje, spotkania. Celem czasopisma jest dostarczanie czytelnikom bieżących informacji, istotnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Magazyn współredaguje ponad dwudziestu analityków i dziennikarzy branżowych. Do współpracy zapraszani są także doświadczeni praktycy rynku, naukowcy, znani menedżerowie międzynarodowych korporacji, oraz młodzi ambitni, o niekonwencjonalnym podejściu do tematów. Raporty, wywiady, opinie, aktualności, reportaże, analizy, badania rynku – wszystko po to, aby stworzyć unikatowe forum wymiany informacji oraz pokazać wpływ szeroko pojętego rynku nieruchomości na ogólną koniunkturę gospodarek poszczególnych państw.