baner-gazeta-publio

Nowa PGN

Nowa Polska Giełda Nieruchomości – Property Journal

KAS nie wypełni PIT-ów za przedsiębiorców

Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, które odraczają udostępnienie przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) wstępnie wypełnionych zeznań przez przedsiębiorstwa w spadku oraz prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

W ocenie resortu finansów dochowanie  terminu nie jest możliwe, dlatego nowelizacją z 9 stycznia 2020 roku zawężono zakres usługi. Nie będzie ona miała zastosowania do deklaracji podatkowych: PIT-28S, PIT-36S i PIT-36LS składanych przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku oraz do zeznań podatkowych zawartych w formularzu PIT-36L. W zakresie mniejszym niż pierwotnie przyjęto udostępnieniu ulegną również deklaracje PIT-28 i PIT-36. KAS nie udostępni bowiem formularzy podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej.

Ustawa wchodzi w życie 15 lutego 2020.