baner-gazeta-publio

Nowa PGN

Nowa Polska Giełda Nieruchomości – Property Journal

Bezrobocie rośnie

Do 5,5 % wzrosło bezrobocie bezrobocie w styczniu. Bez pracy w Polsce było niemal milion osób. W najbliższych miesiącach bezrobocie nadal może spadać, lecz już nie tak szybko jak w ostatnich latach, wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W grudniu 2019 r. – jak podawał GUS pod koniec stycznia – stopa bezrobocia wyniosła 5,2 proc. wobec 5,1 proc. w listopadzie. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła wtedy 866,4 tys. wobec 849,6 tys. osób w listopadzie 2019 roku.