baner-gazeta-publio

Nowa PGN

Nowa Polska Giełda Nieruchomości – Property Journal

1000 firm splajtowało

1000 firm splajtowało

Niemal tysiąc firm, a dokładnie 977 splajtowało w Polsce w roku ubiegłym. Według firmy Euler Hermes, jest to o 1,3 % mniej niż rok wcześniej. Jak oceniają eksperci, nie należy spodziewać się poprawy i w tym roku liczba ta jeszcze wzrośnie i być może przekroczy tysiąc. Decydująca jest przyczyna wewnętrzna – trwale niska rentowność wielu firm, a nie otoczenie rynkowe.
Polskie firmy przez wiele lat korzystały z przewag konkurencyjnych, takich jak niskie koszty pracy czy podatkowe. Mimo wszystko nie poprawiły one w tym czasie swojej pozycji konkurencyjnej – nie wspięły się wyżej w łańcuchu dostaw gospodarki światowej, wytwarzając większą wartość dodaną, co wymaga większych wydatków na badania i rozwój.