baner-gazeta-publio

Nowa PGN

Nowa Polska Giełda Nieruchomości – Property Journal

Mikrorachunek

Podatnicy od 1 stycznia 2020 roku nie mają już problemów związanych z wpłatami do urzędów skarbowych, od tego okresu korzystają bowiem z jednego rachunku podatkowego utworzonego dla każdego z osobna. Dzięki temu podatnicy w prosty sposób mogą regulować zobowiązania podatkowe i trudniej będzie o pomyłkę.

Mikrorachunek podatkowy to rachunek bankowy, na który od 1 stycznia 2020 roku podatnik będzie zobowiązany uiścić podatek PIT, CIT i VAT. Dla każdego podatnika i płatnika, który posiada PESEL lub NIP, prowadzi działalność lub tego nie robi, zakładany jest indywidualny rachunek podatkowy. Czyli 1 podatnik = 1 rachunek dla celów PIT, CIT i VAT.

Do końca 2019 roku podatnicy płacili podatki zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, czyli na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przeznaczonego dla danego podatku. Natomiast każda płatność za podatki opłacana po 31 grudnia 2019 roku podlega już wpłacie na mikrorachunek podatkowy, nawet należności dotyczące zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych. W przypadku gdy podatnik oczekuje na decyzję o przyznaniu numeru identyfikacyjnego, będzie on mógł wpłacić należność na mikrorachunek podatkowy właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. W tytule przelewu należy podać numer dokumentu, np.
paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł dokonać identyfikacji i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić w dwojaki sposób: za pomocą generatora udostępnionego przez Ministerstwo Finansów znajdującego się pod adresem: Generator mikrorachunku podatkowego. Działa on 24/7 i korzystanie z niego nie jest ograniczone czasowo, więc możliwe jest jego wygenerowanie w każdej chwili, z każdego urządzenia z dostępem do internetu, lub w urzędzie skarbowym.

Wygenerowanie czy podanie i prowadzenie mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi kosztami. Rachunek wygenerowany na stronie MF można wydrukować.

Ministerstwo ostrzega!

Aby uzyskać numer mikrorachunku podatkowego należy korzystać tylko z oficjalnej strony udostępnionej przez Ministerstwo Finansów (stroną udostępnioną przez MF jest strona www.podatki.gov.pl).

Wskazać należy, że mikrorachunek podatkowy nie będzie zawierał historii wpłat. Docelowo Ministerstwo Finansów planuje udostępnić wgląd do zaksięgowania wpłat poprzez logowanie na swój profil na Portalu Podatkowym, na którym podatnik będzie miał dostęp do swoich informacji podatkowych.